Dagen på AKS

Vi har fast personale på morgenen:

på 1. klassebasen: Kristin Bjerke, Kine Vaage og Kjersti Svae

på 2.- 4. klassebasen: Ahmed Boutaliss, Eva Thjømøe og Adrian Skolmen

Inn og utkryssing:

  1. De som skal på morgenåpning, krysser seg inn på sin base. Personalet sørger for å sende barna til skolen etter gjeldende timeplan.
  2. Elevene blir krysset inn på Aktivitetsskolen på ettermiddagen og følges av voksne til sine baser
  3. Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på AKS alltid ha beskjed for å krysse barnet ut. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn- og utkryssing.

Både AKS-personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene.
AKS har ikke ansvaret for barna etter de er krysset ut.

logo aks

 

Åpningstider:

Aktivitetsskolen er åpen fra 07.30 til skolen starter 08.45 
(eller 09.45 for 1.klassinger på enkelte dager) 
og fra 13.30 til 17.00.

Drawing of a city