Kantine

pizza og salat

Voksen skole har en elevkantine for 6. - 7. trinn.
Kantinen drives  av elevene selv sammen med lærer og assistent.
Kantinen er åpen hver torsdag for ett trinn pr. uke.
Elevene kan kjøpe blant annet salat, toast, grove rundstykker, pizza, pølser, frukt og diverse meieriprodukter