Kantine

pizza og salat

Voksen skole har elevkantine for 6. - 7. trinn.
Kantinen drives av elevene selv sammen med en lærer.
Kantinen er åpen hver onsdag for ett trinn pr. uke.
Elevene kan kjøpe blant annet salat, toast, smoothie, grøt, supper og kakao.