Elevmegling

em

For å bli elevmegler, må man sende inn en skriftlig søknad. Deretter plukker vi ut 10 – 12 elever som blir meglere, - et ærefullt oppdrag.

Samtlige meglere blir kurset før de tar fatt på oppdraget. Oppgavene til meglerne er først og fremst å passe på at ting går riktig for seg i friminuttene.

Når det oppstår en konflikt mellom to eller flere elever, har meglerne i oppgave å jobbe med en løsning uten å måtte koble inn voksne. Utgangspunktet er at partene i konfliktene må være villige til å megle. Hvis ikke, overtar de voksne håndteringen av konflikten.