2. fremmedspråk

FRANSK

fransk flagg

Elevene benytter boken:
De arbeider med franske ord og uttrykk fra dagligtalen, noe skriftlig, men mest muntlig trening .
                                                                              


TYSK

tysk flaggElevene benytter en engangsbok, "Auf Deutsch-Wir starten". 
Det er lagt vekt på mest muntlig trening. Vi lærer å hilse, si navnet vårt, fortelle om familie, ferie, skolefag, hobbyer, ukedager, måneder, spørre om klokka osv.
                                                                             


ITALIENSK

ITALIENSK FLAGG

Elevene benytter nettressurser og egne tilrettelagte opplegg fra lærer. Det er lagt vekt på innøving av fraser fradagligtalen, navn på farger, tall, ukedager etc.

                                                                         


ENGELSK FORDYPNING

engelsk flagg

Faget gir muligheten til fordypning, og repetisjon av tidligere ordforråd, bøyninger, og temaer fra engelskfaget.

                                                                       

Reise i språk og kultur

illustrasjon språkreise

Drawing of a city