2. fremmedspråk

FRANSK

fransk flagg

Elevene benytter boken:
De arbeider med franske ord og uttrykk fra dagligtalen, noe skriftlig, men mest muntlig trening .
                                                                               Lærer: Sophie Legailles


TYSK

tysk flaggElevene benytter en engangsbok, "Auf Deutsch-Wir starten". 
Det er lagt vekt på mest muntlig trening. Vi lærer å hilse, si navnet vårt, fortelle om familie, ferie, skolefag, hobbyer, ukedager, måneder, spørre om klokka osv.
                                                                             Lærer: Karin Fyrand


ITALIENSK

ITALIENSK FLAGG

Elevene benytter nettressurser og egne tilrettelagte opplegg fra lærer. Det er lagt vekt på innøving av fraser fradagligtalen, navn på farger, tall, ukedager etc.

                                                                         Lærer: Inger Johanne Nesset


ENGELSK FORDYPNING

engelsk flagg

Faget gir muligheten til fordypning, og repetisjon av tidligere ordforråd, bøyninger, og temaer fra engelskfaget.

                                                                       Lærer: 

Reise i språk og kultur

illustrasjon språkreise

Drawing of a city