2. fremmedspråk

FRANSK

fransk flagg


Elevene arbeider med franske ord og uttrykk fra dagligtalen, noe skriftlig, men mest muntlig trening .
                                                                              

                                                                             


ITALIENSK

ITALIENSK FLAGG

Elevene benytter nettressurser og egne tilrettelagte opplegg fra lærer. Det er lagt vekt på innøving av fraser fradagligtalen, navn på farger, tall, ukedager etc.

                                                                         


ENGELSK FORDYPNING

engelsk flagg

Faget gir muligheten til fordypning, og repetisjon av tidligere ordforråd, bøyninger, og temaer fra engelskfaget.

                                                                       

Reise i språk og kultur

illustrasjon språkreise