Internasjonalt samarbeid

flaggkake

Helt siden 1996 har Voksen skole deltatt i samarbeid med andre skoler i Europa. Dette har vært mulig takket være Comenius-midler/prosjekter via EU.
Høsten 2012 startet det siste prosjektet opp. Dette nye prosjektet varte i 2 år, til 2014, og het "Small Action – Big Change"
Vi samarbeidet da med en skole i Dunkirk, Nottinghamshire, UK, en skole utenfor Helsinki,Espoo, Finland, og Ciampino,Italy. Bildet over viser en flaggkake fra det siste prosjektet.

Les mer om flere spennende prosjekter vi har vært med i tidligere i feltene rundt!
Skolen er f.t. inne i en søknadsprosess for et nytt Comenius-samarbeid.