Frukt og melk

frukt og melk

SKOLEMELK:
Skolemelk bestilles nå via nettet.
Gå inn på https://www.skolelyst.no og følg anvisningene for registrering og bestilling.


FRUKT:
Ved skolestart får elevene utdelt en brosjyre vedrørende fruktabonnement.

Der står det nøye forklart hvordan en bestiller dette på nettet via
www.skolefrukt.no