Ruskonsulent for ungdom

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?

• Råd, tips og veiledning
• Informasjon om rusmidler og rusbruk blant ungdom
• Samtaler alene eller sammen med ungdommen
• Oppfølgingssamtaler
• Bistå i kommunikasjonen med ungdommen
• Formidle kontakt med andre instanser ved behov

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

• Råd, tips og veiledning
• Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil
• Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk
• Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
• Samtaler og oppfølgingssamtaler
• Bistå i kommunikasjonen med foreldre, skole og andre

Les mer her