Mobilbruk og klær

Mobilbruk

mobilVi ønsker at Voksen skole skal være et mobiltelefonfritt område for våre elever.
I mange sammenhenger vil bruk av mobil være en forstyrrende og distraherende aktivitet. Elevene har av den grunn ikke anledning til å bruke mobiltelefon i skoletiden.
Dersom elever allikevel bruker mobiltelefon vil telefonen bli inndratt og utlevert på kontoret etter skoletid. Mobil kan derimot ligge avslått i sekken.

Gjenglemt tøy

t-skjorteHvert år samler det seg store mengder tøy som elevene har glemt igjen på skolen.
Vi oppfordrer foreldrene til å komme til skolen og se gjennom tøyet straks noe er savnet. Husk å merke tøy og støvler med navn!
Vi har "glemmekasser" i gymgarderobene og i mange av garderobene utenfor klasserommene. Disse blir tømt før hvert loppemarked og klærne legges ut i Bessa
slik at foreldrene kan lete gjennom en siste gang. Uavhentet tøy blir gitt til loppemarkedet.

Gymtøy

gymtøySkolen forventer at elevene skifter til gym - timene.
Gymlærer vil i løpet av året informere om anbefalt tøy og utstyr.

Påkledning

genserVoksen skole vektlegger verdien av uteskole og klassene bestreber seg på
å være ute i all slags vær.
Det finnes som kjent ikke dårlig vær – bare dårlige klær! Elevene skal hver dag være kledd slik at de kan være ute uansett vær.