Permisjonsreglement

Osloskolen innførte nytt permisjonsreglement fra høsten 2013. Bakgrunnen for den nye Oslostandarden er et behov for å redusere fraværet i Osloskolen.

Omfanget av permisjoner har økt til et nivå som går utover undervisningen, også for elevene som er på skolen. Sentrale føringer i standarden er følgende:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter.
  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse.
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

Søknad om permisjon sendes til skolen ved rektor.

Les mer om Oslostandard for behandling av permisjonssøknader på Oslo kommunes nettsider.