Melding om elevfravær

Foresatte kan nå sende melding om fravær til skolen via SMS. Det er viktig at dere skriver fraværsmeldingen på denne måten:  

VOK-mellomrom-klasse -mellomrom-tekst (husk fornavn og etternavn på barnet som er borte) til 417 16 112.  

Eksempel:  "VOK 6a Kari Nordli skal til tannlegen torsdag 12. april og må gå 13.00." til 417 16 112. 

Lærerne vil også kunne sende dere SMS. Den skal brukes til viktige beskjeder/påminnelser som berører klasser og/eller hele skolen. SMS-verktøyet skal ikke brukes til å kommunisere om negative hendelser angående enkeltelever. 

SMS meldingen vil komme inn som e-post til læreren. Den vil ikke gå inn til lærerens private telefon. NB! Har du barn på flere Osloskoler vil du oppleve at meldingene kommer fra samme telefonnummer. Det er koden først i meldingen som bestemmer hvilken skole meldingen kommer til.