Halvårsvurderingene er klare!

halvårsvurdering

Halvårsvurderingen beskriver elevens kompetanse i utvalgte mål og gir råd for videre utvikling. Skolen ber alle foresatte om å gå i gjennom den skriftlige halvårsvurderingen. Lærerne har lagt ned mye tid og arbeid i å gi elevene med foresatte kvalitativt gode tilbakemeldinger.

Veiledning for tilgang til vurderingen.

Vi ønsker at du tar kontakt med skolen om du skulle ha spørsmål eller ikke finne frem til vurderingen.