Lag ditt eget dataspill!

Illustrasjon fra programmeringsprogrammet Scratch

koding plakat.pdf