Ny e-post og postadresse

nye adresser

Ny e-postpostmottak@ude.oslo.kommune.no

  • E-post merkes i emnefeltet med "Voksen skole"
  • Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:

  • Permisjonssøknader
  • Flyttemelding og skolebytte
  • Adresseendringer
  • Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger, benyttes vår nye postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Voksen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo