Administrasjon og ledelse

Camilla Egeland Torsæter, rektor         

Per Olav Lystrup, ass. rektor med ansvar for 2., 4. og 6.trinn          

Åsmund Sollien Schau, inspektør med ansvar for 3., 5. og 7.trinn          

May Britt Sundsbø, inspektør med ansvar for 1.trinn og E-, F- og G-klassen

Natalija Protosevicha, inspektør med ansvar for AKS

Ann Mari D. Gulbrandsen, konsulent     

Elisabeth Vigtel Wallentin, sekretær      

Gunnar Protosevics, vaktmester

Hanne Nyquist, sosiallærer 

Øyvind Skretteberg, bibliotekar