Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale plan.

Formålet med skolehelsetjenesten
Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleieren deltar i tverrfaglig samarbeid med skolen og samarbeider også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og psykolog tilknyttet bydelen.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Skolehelsetjenesten har «åpen dør» praksis for alle elevene på skolen. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Helsesykepleier har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Program for skoleåret 2020/2021

1. trinn: Alle elever med foresatte inviteres til skolestartundersøkelse hos helsesykepleier i løpet av skoleåret.

2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).

3. trinn: Rutinemessig måling av høyde og vekt.

5. trinn: Undervisning psykologisk førstehjelp.

6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR). Undervisning om seksuell helse i jente- og guttegrupper. Temaer som tas opp er kroppens utvikling, pubertet, grensesetting, kjærlighet og forelskelse og mer.

7. trinn: Tilbud om vaksine til jenter og gutter mot papillomavirus (HPV) totalt 2 doser.

Les mer om skolehelsetjenesten her.

Skolens helsesykepleier

Kristine Bratsberg Nordås.
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.08.00-15.00,
onsdag kl.08.00-12.00
Tlf: 960 93 043
Mail: kristine.bratsberg@bva.oslo.kommune.no