Helsesykepleier

Skolens helsesykepleier: Kristine Bratsberg Nordås
Kontortid: 
Mandag–fredag kl..08.00–15.00
Telefon: 960 93 043

Hvis helsesykepleier ikke er å få tak i, send gjerne en e-post, sms eller legg igjen beskjed på telefonsvarer. Helsesykepleier tar kontakt så raskt hun har anledning.

Skolehelsetjenesten:

 • Skolehelsetjenestens formål er å fremme god helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.
 • Helsesykepleier har taushetsplikt.
 • Skolehelsetjenesten tilbyr skolestartsamtaler til nye elever på skole, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn.
 • Skolehelsetjenesten tar i mot spørsmål og bekymringer fra barn og foresatte. Vi kan henvise barn og ungdom videre i samråd med foresatte.
 • Vi tilbyr barnevaksineprogrammet til alle elever.
 • Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid på skolen.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.


Andre tilbud:

 • Psykologisk førstehjelp er et undervisningsopplegg som helsesykepleier og skolen vil gjennomføre på 5. trinn. Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid Raknes, og er ment som hjelp til selvhjelp, for å lære seg å håndtere følelser og vanskelige situasjoner. For mer info se: www.solfridraknes.no.
 • Psykologisk Førstehjelp har fokus på følelsesbevissthet; hvordan vi har det, avhenger mye av det vi tenker og gjør. Begrepene grønne og røde tanker vil bli presentert. Grønne tanker er hjelpsomme tanker som gjør oss mer trygge og glade. Røde tanker er plagsomme tanker som gjør oss mer utrygge og som gjør situasjonen verre.
 • Samtalegrupper for barn med to hjem: Gruppene settes sammen ut fra antall henvendelser fra foresatte. Det er 6 gruppemøter av en skoletime. Vi leser boken ”Even og skilsmissen”, og samtaler om temaene.
 • Hodelus: er blitt en plage i skolen året rundt. Særlig er problemet aktuelt etter ferier. Det er viktig at alle foreldre tar ansvar for regelmessig sjekk av barnas hår! Det anbefales at man informerer foreldrene til barnets lekekamerater/klassen hvis barnet har levende lus. Les mer på www.fhi.no/skadedyr.


Annen nyttig kontaktinformasjon:

 • Homansbyen familievernkontor. Gratis tilbud. For mer info: www.bufdir.no/Familie/Kontor/homansbyen/  Telefon: 466 16 660 (8-15)
 • Mental Helse Hjelpetelefon (hele døgnet) tlf: 116 123
 • Voksne for barn, bekymringstelefon, Barnefaglig rådgivning tlf: 810 03 940 (0930-1430) 
 • Robust tlf: 920 32 916, www.robust-samtale.no