Aktivitetsblogg fra AKS

Her finner du aktiviteter fra AKS Voksen med tips til aktiviteter som elevene kan gjøre nå: Gå til Aktivitetsblogg for AKS Voksen

Skolebehovsplanen 2019–2028 – høring.

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behovet for elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra oktober 2017.

Les mer om skoleutbygging på Oslo kommunes sider.