Aktivitetsblogg fra AKS

Her finner du aktiviteter fra AKS Voksen med tips til aktiviteter som elevene kan gjøre nå: Gå til Aktivitetsblogg for AKS Voksen

Skolebehovsplanen 2019–2028 – høring.

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behovet for elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra oktober 2017.

Les mer om skoleutbygging på Oslo kommunes sider.

Ny e-postadresse og postadresse

Ny e-post: 
postmottak@ude.oslo.kommune.no
E-post merkes i emnefeltet med "Voksen skole".
Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:
Permisjonssøknader
Flyttemelding og skolebytte
Adresseendringer
Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger benyttes vår nye postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Voksen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo