Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Skolebehovsplanen 2019–2028 – høring.

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behovet for elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra oktober 2017.

Les mer om skoleutbygging på Oslo kommunes sider.

Utdanningsdirektoratet

Logg inn for gjennomføring av prøver

Ny e-postadresse og postadresse

Ny e-post: 
postmottak@ude.oslo.kommune.no
E-post merkes i emnefeltet med "Voksen skole".
Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:
Permisjonssøknader
Flyttemelding og skolebytte
Adresseendringer
Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger benyttes vår nye postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Voksen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo