Frukt og melk

frukt og melk

SKOLEMELK:
Skolemelk bestilles nå via nettet. Gå inn på https://www.skolelyst.no og følg anvisningene for registrering og bestilling.

FRUKT:
Ved skolestart får elevene utdelt en brosjyre vedrørende fruktabonnement. Der står det nøye forklart hvordan en bestiller dette på nettet via www.skolefrukt.no