Ordensregler

For alle på hele skolen gjelder følgende:

 • Vi må ta hensyn til hverandre.
 • Vi må respektere hverandre.
 • Vi må oppføre oss slik at vi ikke skader oss selv eller andre.
 • Vi må si fra hvis noen plages.
 • Vi må ta vare på skolens utstyr og rydde opp etter oss.
 • Skolebygningen, skolegården, skolens utstyr og lekeapparater må brukes slik at det ikke skjer ulykker.
 • Hjemmet vil bli orientert hvis det skjer alvorlige brudd på samværsreglene.


På skoleveien:

 • Det er bare elever i 6. og 7. klasse med gyldig sykkelsertifikat som kan sykle eller bruke sparkesykkel til skolen. Hjelm er påbudt!
 • Sykler skal stå låst i sykkelstativene. Skolen er ikke ansvarlig for skader på syklene.


I timene:

 • Det skal være undervisningsro i alle timene.
 • Du har med deg bøker, pennal og annet nødvendig utstyr.
 • Du lar caps og lue henge på gangen.


I skolegården:

 • Du skal ikke sykle, bruke skateboard, rullesko, sparkesykkel eller rollerblades.
 • Du viser respekt for trivselslederne.
 • Du kjenner til egne snøregler, og regler for bruk av fotballbanen.


Skolemiljøet:

 • Du bidrar til orden i og utenfor de rommene du befinner deg i..
 • Du sørger for bokbind på alle trykte bøker, og behandler bøkene og annet skolemateriell forsiktig.
 • Du lar penger og verdisaker være igjen hjemme.
 • Du lar mobiltelefon ligge avslått i sekken, og elektroniske spill bli igjen hjemme.
 • Du er ute i friminuttene dersom ikke annet er avtalt. Unødvendig opphold i gangene, i garderobene eller på toalettene er forbudt.
 • Du må ha tillatelse for å forlate skolens område i skoletiden.
 • Du har ikke lov til å ta med deg farlige gjenstander som for eksempel kniv, fyrstikker, lighter og spray, eller godterier og tyggegummi.
 • Røyking eller bruk av rusmidler på skolens område i skoletiden er ikke tillatt.