Ordensregler

Osloskolens ordensreglement

Brudd på ordensreglene - Hva skjer?

Bryter du reglene, kan det skje at du:

  • blir tilsnakket av lærer, inspektør eller rektor.
  • må møte til elevmegling.
  • må utføre pålagte oppgaver.
  • får melding med hjem.
  • får beskjed om å møte før eller etter din vanlige skoletid (4.-7.kl.).
  • i alvorlige tilfeller blir utvist i inntil en dag.
  • får et annet undervisningstilbud enn det du skulle hatt.
  • må betale erstatning for tapte / ødelagte bøker pålydende bokens verdi.
  • sammen med dine foresatte må betale for og/eller reparere den skaden du har gjort ved hærverk.