Leirskole

leirskole dyrestell

Alle elever på Voksen skole er på leirskole i løpet av 6. eller 7. klasse.
Driftsstyret har vedtatt at Voksen skole skal bruke Høvringen leirskole.

Skolen betaler oppholdet, mens foreldrene betaler busstransport til og fra leirskolen.
For å dekke noe av utgiftene får klassene en fast sum av inntektene de hadde på 17. mai det året de hadde ansvaret for arrangementet.