Leirskole

leirskole dyrestell

Alle elever på Voksen skole er på leirskole i løpet av 6. eller 7. klasse. Driftsstyret har vedtatt at Voksen skole skal bruke Høvringen leirskole.

Skolen betaler oppholdet, mens foreldrene betaler busstransport til og fra leirskolen. For å dekke noe av utgiftene får klassene en fast sum av inntektene de hadde på 17. mai det året de hadde ansvaret for arrangementet.

Om leirskolen

På leirskolens egne hjemmesider finnes en mengde opplysninger og fakta om aktiviteter, smart påkledning, rutiner og regler for opphold på Rondeheim:

Se hjemmesidene