Trivselsledere

I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Lederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse, og rekrutteres fra 4.-7.trinn. 

For å kunne bli trivselsleder kreves at de andre i klassen mener kandidaten er egnet. I dette ligger det å være et godt forbilde og å være vennlig og respektfull overfor andre elever.

Les mer om TL-programmet