Lekeledere

lek i skolegården

Lekeledere et tiltak Voksen skole gjør for å skape et godt læringsmiljø ved skolen.
I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte lekelederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene.
Lekelederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse, og rekrutteres fra 4.-7.trinn.

 
For å kunne bli en lekeleder kreves at de andre i klassen mener kandidaten er egnet. I dette ligger det å være et godt forbilde og å være vennlig og respektfull overfor andre elever.