Kontakt AKS

Leder:

Natalija Protosevicha, 22 13 68 22

Felles e-post: 

aks.voksen@osloskolen.no

Adresse: 

Aktivitetsskolen Voksen
Arnebråtveien 120
0771 Oslo

Beskjeder:
Beskjeder til Aktivitetsskolen Voksen som gjelder samme dag, skal gis før kl. 12.00 på tlf:
22 13 68 43 eller e-post: aks.voksen@osloskolen.no.

Meldinger som ikke krever svar samme dag, kan sendes på mail direkte til baseledere.
Ved uforutsette hendelser kan dere kontakte oss etter kl. 12.00 på telefon.

Basene

1.klasse:
Tlf.: 22 13 68 40
Baseleder: Kine Vaage

2.klasse:
Tlf.: 22 13 68 43
Baseledere: Maiken Christensen og Eva Thjømøe

3.klasse:
Mobil: 909 32 774
Baseleder: Kristel Nes Hoel

4.klasse:
Mobil: 909 43 753
Baseleder: Lise Thorbjørnsen

5.klasse
Mobil:
Baseleder: Tora Hedkvist Dale