Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. 

Møtetider fremover:Driftstyremøter skoleåret 2021-22:Mandag 22. november kl. 16.00 – 18.00Mandag 17. januar kl. 16.00 – 18.00Mandag 28. februar kl. 16.00 – 18.00Mandag 9. mai kl. 16.00 – 18.00

 

Driftsstyrets representanter

Foreldrerepresentanter
Axel Emil Roll, styrets leder
Eva Nordgård

Ansattes representanter
Hilde Uthberg
Linn Lyseng

Politiske representanter
Victoria Dahl (SV)
Finn-Yngve Engnes (H)
Knut Frederik Horn (MDG)