Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyrets reglement

Driftsstyrets representanter

Foreldrerepresentanter
Veronica Røkke
Axel Emil Roll

Ansattes representanter
Hilde Uthberg
Linn Lyseng

Vara - ansattes representanter
Elisabebeth Wallentin

Politiske representanter
Victoria Dahl (SV)
Lise Amalie Christensen (H)
Knut Frederik Horn (MDG)

Vara - politiske representanter
Janne Valerie Steenbuch (H)
Kristin Alvsåker (MDG)
Anne-Sofie Konow Lund (SV)