Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. 

Driftsstyrets reglement

Driftsstyrets representanter

Foreldrerepresentanter
Axel Emil Roll, styrets leder
Veronica Røkke

Ansattes representanter
Hilde Uthberg
Linn Lyseng

Vara - ansattes representanter
Elisabebeth Wallentin

Politiske representanter
Victoria Dahl (SV)
Lise Amalie Christensen (H)
Knut Frederik Horn (MDG)

Vara - politiske representanter
Janne Valerie Steenbuch (H)
Kristin Alvsåker (MDG)
Anne-Sofie Konow Lund (SV)