Mobiler og smartklokker

Vi på Voksen skole ønsker å fremme varsomhet og felles holdninger rundt bruken av smartklokker/mobiltelefoner. Klokkene åpner opp for noen etiske og juridiske problemstillinger knyttet til avlytting og overvåking. Mange av klokkene gjør det mulig å avlytte samtaler eller filme, uten at de som avlyttes er klar over det. Man kan i teorien avlytte samtaler som pågår i klasserommet, i friminuttet, og ellers hvor barnet beinner seg. Det er ikke bare ens eget barn som da blir avlyttet, men også medelever, lærere og andre som befinner seg i nærheten. Vi kan sammenlikne det med mobiltelefoner hvor uønsket opptak og filming kan føre til krenkelse om vi ikke lærer elevene om god og hensiktsmessig bruk. Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på hvor viktig det er å vise varsomhet og ikke minst bevisstgjøre på hvilke sterke rollemodeller vi voksne er både på skolen og hjemme.

Vi har ingen grunn til å tro at avlytting eller ulovlig filming har skjedd hos oss, men vi har dessverre hatt episoder hvor foresatte har ringt eller tekstet elevene i timen. Vi har også opplevd at elever har ringt foresatte både i timen, i friminuttet og når de går på do. Det er forstyrrende for undervisningen, samtidig som det undergraver de voksnes autoritet på skolen. Vi er opptatt av å opprettholde et godt elevmiljø i trygge rammer, med god trivsel og god læring for alle våre elever. For å kunne gjøre det må elevene lære at det er de voksne på skolen som har ansvaret i skole- og AKS-tid. Smartklokker og mobiltelefoner skal derfor ligge avslått i sekken i skole- og AKS-tid. Foresatte kan kontakte skolen dersom de har behov for å få tak i elevene i løpet av dagen.

Vi har ingen ønsker om å forby bruk av smartklokker eller mobiler, men vi trenger noen retningslinjer for å lære og veilede eleven om god bruk.