Skolebiblioteket

bøker på bord

Biblioteket på Voksen skole er åpent 30 timer i uka. 

Skolen har egen bibliotekar, Øyvind Skretteberg, slik at biblioteket er bemannet hele tiden.

Hvis du ikke er ferdig med boken når lånetiden utløper, må du komme på biblioteket for å forlenge lånetiden. Oppslagsbøker er ikke tilgjengelig for hjemlån. De kan brukes i klasserommet eller på biblioteket. Elever og lærere er personlig ansvarlig for bøker de låner. Eventuelt tap må dekkes av låner.                                                     

                                   

                                         

  • Alle elever og lærere kan låne bøker til hjemlån eller til å lese på skolen.
  • Elevene og lærerne er registrert i utlånssystemet. Skolen bruker utlånssystemet Micromarc.
  • Utlån og innlevering registreres i skranken.
  • Lånetiden for bøker er 4 uker.