Elevrådet

Elevrådet arrangerer også innsamlingsaksjon, skoleturneringer og konkurranser.

Elevrådet ved Voksen skole møtes annenhver uke. Der sitter det representanter fra alle klasser på 4.–7. trinn. De er valgt av elevene i klassen. 

Ansvarlig lærer for elevråd

Petter Tenstad