PPT

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste består av et tverrfaglig team med PP-rådgivere og sosionomer.

Foresatte kan kontakte PPT via skolen eller direkte; tlf 23 46 54 00 (PP-rådgiver Siri Parlow).

Personalet ved PPT har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder all informasjon, og opplysninger videreformidles ikke til skolen uten foresattes samtykke.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.