FAU

FAU-styrets sammensetning i 2018-2019: 

Leder: Veronica Røkke

1.trinn: Lene Grove-Knutsen, økonomiansvarlig. Magnus Nilsson, vara

2.trinn: Hanne Løfsnes, trafikkansvarlig. Elisabeth Reinertsen, vara

3.trinn: Veronica Røkke, leder og AKS-kontakt. Gry Dalby, vara

4.trinn: Svein Winje, 17.mai-ansvarlig

5.trinn: Sunniva Tofte, temamøte-ansvarlig. Maren Sandbu, vara

6.trinn: Luisa Luna, nestleder. Annbjørg Engeseth, vara

7.trinn: Line Hamre. Sian Ambrose, vara

EFG: Karoline Gloersen


Neste møte for FAU-styret: Møtedato er ikke fastsatt. 

Som medlem av FAU kan du få ....

  • mulighet til å bidra til utvikling av skolen.
  • mulighet til å bli kjent med andre foreldre.
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene.
  • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet.
  • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse.
Drawing of a city