FAU

FAU-styrets sammensetning i 2016-2017: 

Leder:  Annett E Vaagenesannett.vaagenes@gmail.com, mobil:  926 11 217

1.trinn: Hanne Løfsnes (sekretær) 

2.trinn: Ingrid Risa (trafikkansvarlig)

3.trinn: Felipe Aguilera-Børresen (nestleder og AKS-kontakt)

4.trinn: Sunniva Tofte (17.mai-ansvarlig)

5.trinn: Anett Vaagenes (leder)

6.trinn: Sian Ambrose (ansvarlig foreldreovertakelse)

7.trinn: Rikke Flaaten (økonomi)

Spesialklassene: Tove Pettersen 


Møtedatoer for FAU-styret: 
Tirsdag 24.oktober 2017
Tirsdag 28.november 2017
Tirsdag 23.januar 2018
Tirsdag 6.mars 2018
Tirsdag 17.april 2018
Tirsdag 29.mai 2018

Møtene avholdes på personalrommet fra kl.20.00-21.30

Som medlem av FAU kan du få ....

  • mulighet til å bidra til utvikling av skolen.
  • mulighet til å bli kjent med andre foreldre.
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene.
  • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet.
  • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse.
Drawing of a city