FAU

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU ledes av et styre bestående av 1 representant for hvert klassetrinn og spesialklassene.

FAU-styrets sammensetning i 2020-21: 

1.trinn: Anne Marie Rabe Galtung
2.trinn: Ellen Holt
3.trinn: Ingvild Berg
4.trinn:
5.trinn: Veronica Røkke
6.trinn: Eva Nordgård
7.trinn: Stian Aagedal
E-, F- og G-klassene: Frode Stenvik

Veiledning i FAU-arbeid finner du her (pdf)

Som medlem av FAU kan du få ....

  • mulighet til å bidra til utvikling av skolen.
  • mulighet til å bli kjent med andre foreldre.
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene.
  • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet.
  • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse.