FAU

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU ledes av et styre bestående av 1 representant for hvert klassetrinn og spesialklassene.

FAU-styrets sammensetning i 2019-2020: 

Leder: Veronica Røkke

1.trinn: Ellen Holt Strand
2.trinn: Lene Grove-Knutsen (kasserer), Ingvild Berg (vara)
3.trinn: Frøy Isaksen 
4.trinn: Veronica Røkke (leder), Annette Kvarud (vara)
5.trinn: Eva Nordgård 
6.trinn: Stian Saagedal, Søren Tjørnov (vara)
7.trinn: Luisa Luna, Reinaart Pretorious (vara)
E-, F- og G-klassene:

Veiledning i FAU-arbeid finner du her (pdf)

Som medlem av FAU kan du få ....

  • mulighet til å bidra til utvikling av skolen.
  • mulighet til å bli kjent med andre foreldre.
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene.
  • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet.
  • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse.