Flytting/endring av opplysninger

Dersom dere skal flytte og eventuelt bytte skole for barna,
må vi få skriftlig beskjed om ny adresse, flyttedato og eventuelt navn på ny skole.
Meld for øvrig fra til kontoret når du får ny jobbtelefon etc.


Les mer om skolebytte på Oslo kommunes nettsider.