Flytting/endring av opplysninger

Meld for øvrig fra til kontoret når du får ny jobbtelefon etc.

Les mer om skolebytte på Oslo kommunes nettsider.