Strategisk plan

Skolens visjoner og planer for dette skoleåret og de neste årene er basert på resultater, undersøkelser, drøftinger og planlegging i skolens ulike fora.
Disse planene skal gi et samlet uttrykk for en overordnet målsetting og visjon i alt arbeid som gjøres for og med våre elever.

strategi

 

Strategisk plan drøftes og utformes i ledergruppa, og vedtas videre av skolens driftsstyre