Læringsbrett

Skolen legger stor vekt på godt nettvett som en del av undervisningen og vi har laget tydelige regler om forventet bruk. God klasseledelse vil alltid være det mest sentrale for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til et godt læringsutbytte.