Voksen - en miljøskole

Året 2008 arbeidet skolen hardt for å sette miljø og ressursforbruk på dagsorden. Vi satte i gang kompostering av matavfallet, der elevene hver dag fylte i kompostbeholderen.
Tidligere har miljøgruppa satt fokus på resirkulering av papir og på forbruk av strøm. Satsing på "Den gyldne matboks" resulterte i mange nye matbokser(!), der elever og lærere møtte opp med maten oppbevart i matbokser i stedet for i papir og plast.
Komposteringen har vi etterhvert måttet slutte med, grunnet problemer med mus og rotter rundt kompostbeholderen.
Det holdningsskapende arbeidet fortsetter imidlertid like sterkt, med fokus på forbruk, gjenbruk osv.
Ved hovedinngangen kan vi  se bevis for miljøsatsingen:
Miljøfyrtårnet! En logo som viser at vi er en sertifisert miljøskole!

Les mer om miljøsertifisering 

Følg med på disse sidene om en grønnere hverdag

Logo sertifiseringen

logo miljøfyrtårn