Vår profil

mottobanner med håndtrykk

I mange år har satsingsområdet vårt vært et regelmessig arbeid for å skape et godt og mobbefritt læringsmiljø (kalt Connect). Et banner med alle elevers håndtrykk er brukt siden 2006, og mottoet er: "Vis respekt - få respekt".

  • Vi satser på lesing, skriving og sang.
  • Vi har trivselsledere – der utvalgte elever bidrar til trivsel og aktivitet i storefrimuttene.
  • Vi satser på en "Foreldrebank" – og oppfordrer engasjerte foreldre til å bidra med sin kompetanse i skolen.
  • Vi bruker ressurser på IKT – som er en viktig del av vår virksomhet.
  • Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid.