Hvem har ansvar for klimaproblemet?

FN-sambandet

Parisavtalen ble fremforhandlet i FN og skal gjelde fra 2020. Men hva betyr den i praksis? Hvilke forpliktelser ligger i avtalen og er det nok til å stoppe klimaendringene i tide?

https://www.fn.no/