Velkommen 1.klassinger!

skolestart

Etter opprop går elevene til klasserommene i følge med kontaktlæreren sin.
Første skoledag varer i 2,5 time og elevene kan deretter hentes i skolegården.
Tidsplanen blir som følger:

Opprop klasse 1 A kl. 09:30. Skoledagen varer til kl. 12:00. Elevene følges ut av lærer kl.12:00.

Opprop klasse 1 B kl. 10:00. Skoledagen varer til kl. 12:30. Elevene følges ut av lærer kl.12:30.

Opprop klasse 1 C kl. 10:30. Skoledagen varer til kl. 13:00. Elevene følges ut av lærer kl.13:00.

Når elevene har gått inn i klasserommet inviteres foresatte til en 30-minutters sammenkomst i Bessa. Leder for AKS, Natalija Protosevicha, vil gi noe informasjon og besvare eventuelle spørsmål. I tråd med smitteverntiltak minner vi alle foresatte om å holde én meters avstand både i skolegården og i Bessa. Skolen vil gjennomføre ulike smitteverntiltak i perioden fremover og informasjon om disse er tilgjengelig på vår hjemmeside fredag. Det er ikke anledning for foresatte til å følge elevene inn i bygningen første skoledag. Dog skal det bli en god dag og en fin opplevelse for alle, så vi kan gjøre noen unntak om det viser seg å være nødvendig. For å trygge barna best mulig, vil det være en person fra AKS, en som de fleste kjenner allerede, som går i følge med klassene inn etter opprop. Etter endt skoledag vil AKS være åpent for elever som trenger det. Elever som skal delta på AKS første skoledag bes meldes på til baseleder Kine på 1.trinn. AKS er ikke åpent på morgenen denne dagen.

Riktig velkommen til skolestart. Vi ser frem til å møte dere!