Byggearbeid på skolen

Byggearbeid på skolen

Undervisningsbygg (som er eier av skolebygget) ønsker å skifte vinduer i sentralbygget da de gamle har "gått ut av dato". De nye vinduene kommer med solavskjerming, så det er vi veldig glade for. Undervisningsbygg benytter anledningen til å pusse opp fasaden som mange sikkert har oppdaget har skader her og der. De vil fjerne maling for deretter å male sentralbygget. Oppussingen planlegges å være ferdig til jul. Vi vil presisere at Undervisningsbygg følger strenge planer for helse-, miljø og sikkerhet knyttet til byggearbeidene.

Det er dessverre noe støy fra arbeidet i Mærradalen knyttet til utskifting av vann- og avløpssystemet. Det virker som elevene tåler dette godt, og "heldigvis" blir det kjøligere fremover slik at vi har lukkete vinduer.