Kan barn som hoster og snufser gå på skolen?

Illustrasjon.

Til foreldre på barnetrinnet i Bydel Vestre Aker

 

 

 

Det kommer mange spørsmål vedrørende barn som møter med luftveissymptomer på barneskolene i disse dager. Luftveissymptomer betyr i denne sammenhengen halsvondt, forkjølelse og hoste. Veilederen har endret noe fokus i siste utgave slik at hovedpoenget nå er at barn med nyoppståtte symptomer skal holdes hjemme.
Viser til siste utgave av veilederen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Det står følgende om når man kan møte på skolen/SFO til tross for luftveissymptomer:
Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.

Det står følgende om når man IKKE skal møte på skolen/SFO med luftveissymptomer:
Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. Ansatte skal hode seg hjemme til de er symptomfrie, mens elever skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. 

Det betyr at det viktigste nå er at alle barn med et eller flere NYOPPSTÅTTE symptomer på luftveisinfeksjon (gjelder også for milde symptomer og ved for eksempel bare forkjølelse) skal holdes hjemme inntil tilstanden er avklart og allmenntilstanden er god. Det betyr dermed at de kan ha noen lette restsymptomer når de kommer tilbake etter en slik episode og dette tolereres så lenge allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.  At barnet skal holdes hjemme «inntil tilstanden er avklart» betyr at man skal se det litt an et par dager ved nyoppstått sykdom, ikke nødvendigvis at de trenger test eller legeundersøkelse.

Det står følgende om behov for testing av barn på FHI sine sider: 
Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

De ansatte på skolen og SFO vil i mange tilfeller være med å avgjøre om et barn kan møte eller må sendes hjem dersom det er snakk om luftveissymptomer.  Vi ber om at foreldre respekterer den avgjørelsen og jobben de ansatte gjør. Dette er tidvis veldig krevende arbeid og de ansatte gjør sitt aller beste for å bidra til at retningslinjer blir fulgt og at vi sammen kommer oss best mulig gjennom pandemien.

Vennlig hilsen

 

Jorunn Thaulow
Ass. bydelsoverlege

 

jorunn.thaulow@bva.oslo.kommune.no