I dag har byrådet bestemt at fra og med onsdag 17. mars gjelder disse tiltakene:

  • Hjemmeopplæring for ungdomstrinnet, videregående skole og voksenopplæring i hele Oslo.
  • Hjemmeopplæring for 5.-7. trinn på skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.
  • AKS og barnehager stenger hele påsken.
  • Det er unntak for elever som skal ha et tilbud når skolen eller AKS er stengt
  • Spesialgrupper og spesialskoler skal være åpne på rødt nivå.
  • Skolehelsetjenesten skal være åpen.

Det kan bli aktuelt med hjemmeopplæring for 5.-7. trinn i andre bydeler, dersom smittesituasjonen tilsier det. Det samme kan skje for 1.-4. trinn. Dette kan drøftes med bydelsoverlegen. 

Skolene kan planlegge for å gjenoppta undervisning på rødt nivå tirsdag 6. april.

I tillegg er det innført forbud mot mer enn to besøkende i private hjem, og alle andre tiltak videreføres. 

Her kan du se pressekonferansen fra byrådet:https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/pressekonferanse-15-mars-kl-18-30