Skolens nye logo er klar!

Skolens logo

Kunst- og håndverkslærer Simon James-Eide har etterpå forsterket strekene på tegningen. En stor takk til Telma, og til alle som har tegnet veldig flotte forslag.